Sposoby na tani gaz dla firm

Wspomniany wyżej przykład jasno pokazuje, że podstawową drogą do zredukowania wydatków jest uniknięcie, a najlepiej całkowite wyeliminowanie, comiesięcznych kosztów ponoszonych z tytułu utrzymania przyłącza. W przypadku poboru sieciowego pewne oszczędności da się osiągnąć zmieniając grupy taryfowe, ale najtańszy gaz dla firm to ten przechowywany we własnym zbiorniku. Inwestycja w magazyn błękitnego paliwa pozwala samodzielnie przechowywać LPG, dzięki czemu płaci się tylko za jego realne zużycie. Poza sezonem, gdy propan nie jest potrzebny przez dłuższy czas, nie powstają żadne dodatkowe koszty z tytułu stałego dostępu, jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnego paliwa sieciowego.

Gaz dla firm – koszty spowodowane awariami w dostawie

Szacuje się, że inwestycja we własny magazyn LPG zwraca się w ciągu 3-4 latach, zależnie od rozmiarów instalacji. Brak opłat stałych gwarantuje rentowność przy krótkookresowym zużyciu, ale nie bez znaczenia jest również bezpieczeństwo i niezależność od czynników zewnętrznych. Przedsiębiorca posiadający na terenie firmy zbiornik nie musi martwić się o awarie sieci gazowej, do których niejednokrotnie dochodzi w przypadku tradycyjnego poboru. Jest to szczególnie ważne w tych sytuacjach, gdzie każda przerwa technologiczna przynosi duże straty i niezakłócony dostęp do paliwa to fundament utrzymania ciągłości produkcyjnej. Gaz dla firm przechowywany we własnym zbiorniku będzie więc dobrym wyborem pod kątem stabilności i redukcji ryzyka biznesowego, bo pozwala uniknąć kosztów wynikających z awarii i przestojów.