- Trzecia nitka "Przyjaźni" po pierwsze służy wymianie zużytej infrastruktury na istniejącym rurociągu, nierzadko kilkudziesięcioletniej, a po drugie zwiększeniu przesyłu ropy po ewentualnym powstaniu przedłużenia rurociągu Odessa-Brody do Adamowa - powiedział prezes PERN na konferencji Nafta i Gaz 2008 (czytamy na wnp.pl).

Coraz bardziej prawdopodobne jest, że inwestyja zostanie zrealizowana przez powołaną do tego celu spółkę Sarmatia.