Wielkość złóż potwierdzą kolejne wiercenia i dokładne badania. Eksploracją złoża zajmuje się konsorcjum spółki Petrobras mającej 80% udziałów i portugalskiej spółki Galp Energia, która ma 20% udziałów.
Pobrane próbki ropy naftowej są badane w Centrum Badawczym Petrobras.