Pochodzący ze złoża eksploatowanego przez FX Energy Poland gaz będzie dostarczany i odbierany na terenie gmin Sobienie-Jeziory, Karczew i Osieck. W tych miejscowościach Grupa CP Energia posiada i rozbudowuje sieci dystrybucji gazu. 
CP Energia chce rozpocząć dostawy gazu na początku 2009 r. Szacuje się, że roczne możliwości zakupu gazu ziemnego wynoszą około ośmiu mln m sześc.

Ocenia się, że zasoby gazu ziemnego wydobywanego przez FX Energy są zapewnione na przynajmniej 3 lata.
Cena sprzedawanego gazu ziemnego będzie regulowana na podstawie taryfy dla paliw gazowych PGNiG. Ma być on jednak tańszy z uwagi na bezpośrednie przyłączenie własnej sieci do złoża, co wyeliminuje koszty przesyłu, jakie stanowią kilkanaście procent końcowej ceny gazu ziemnego.