Transnieft zaproponował, by Litwa naprawiła instalację we własnym zakresie. Uszkodzona rura znajduje się na terytorium Litwy i bez zgody operatora może rozpocząć naprawę.

Stronie rosyjskiej nie opłaca się remontowanie i wznawianie dostaw surowca tym ropociągiem. Nawet naprawienie rury przez Wilno nie gwarantuje przywrócenia dostaw ropy tą drogą.

Od grudnia 2006 r. właścicielem rafinerii w Możejkach jest polski koncern naftowy PKN Orlen. Wstrzymanie przesyłu ropy nastąpiło w lipcu 2007 r. Powodem był wyciek ropy z rurociągu na odcinku między Briańskiem w Rosji a Nowopołockiem na Białorusi. W trakcie szczegółowych kontroli Transnieft wykrył 7 tys. usterek.