Zasoby udało się zlokalizować stosując podmorskie wiercenia prowadzone z platformy poszukiwawczej "Transocean Leader". Ich wielkość szacuje się na 8-14 mld m3.

Złoża znajdują się około 280 km od północnego brzegu Norwegii i miejscowości przybrzeżnej Sandnessjoen a zalegają na głębokości 3356 m pod dnem morskim w miejscu, gdzie morze ma głębokość 1248 m.

Lokalizacje tego złoża jest bliska niedawno odkrytym dwóm innym pokładom. Wszystkie w sumie mogą dać 40 do 60 mld m3 gazu.