Według danych przerobowych, trzeci kwartał był taki sam pod względem wielkości przerobu jak drugi. Oznacza to wzrost o 42% w ciągu roku.

"Wskaźnik efektywności produkcyjnej w trzecim kwartale osiągnął poziom 101% (przy założeniu przerobu 10 mln ton surowca rocznie), wobec 60,1% rok wcześniej. W drugim kwartale ten wskaźnik wynosił 99%" - pisze wnp.pl

Powodem stabilizacji produkcji oraz wysoki poziom przerobu osiągnięto dzięki zamknięciu i odbudowie w 2007 r. instalacji destylacji próżniowej uszkodzonej w pożarze w październiku 2006 r.