Rozpoczęcie komercyjnego wydobycia na polach Jużnaja Kulczuja i Timan Peczora latem pozwoliło zrekompensować spadek produkcji w tradycyjnych regionach wydobywczych koncernu.
W sumie od stycznia do września Łukoil wyprodukował 71,19 mln ton ropy, podczas gdy w roku ubiegłym było to w tym samym okresie 72,69 mln ton. Oznacza to więc spadek wydobycia ropy o 2,1%.
Natomiast przerób rafinerii Łukoila wzrósł o 8,7% i osiągnął wartość 41,98 mln ton z uwagi na zwiększenie zdolności przerobowych zakładów w Wołgogradzie i Odessie.