Jak donosi wnp.pl, jest to już czwarte zakończone sukcesem wiercenie na terenie tego pozwolenia w ciągu ostatnich dwóch lat, co zdaniem spółki dowodzi dużego potencjału tego bloku wydobywczego.

Odwiert wykonano na głębokość ponad 4 km. Złoża ropy i gazu znajdują się na poziomie od 3700 do 3950 m.,br>
OMV planuje dalsze odwierty w tym rejonie i następny zaplanowano na styczeń 2009 r.
Oszacowano, że łączny przepływ węglowodorów w odwiercie Sourour-1 wynosi 1200 baryłek kondensatu ropy dziennie 58 mln m3. (9700 baryłek ekwiwalentu ropy) gazu ziemnego dziennie.

Austriacka spółka OMV i tunezyjska państwowa spółka ETAP mają po 50% udziałów w koncesji Jenein Sud. Koncesja znajduje się na obszarze 1992 km2, 700 km na południe od stolicy kraju Tunisu.