Formularze złożyły trzy firmy z zagranicy oraz dwie z Polski. Na nowo planowane połączenia zostały zgłoszone niewiążące deklaracje zapotrzebowania.

Teraz Gaz-System SA przeprowadzi analizę zgłoszonych deklaracji i wystosuje prośbę o uzupełnienie niekompletnych formularzy. W wyniku Wstępnego Badania Rynku pozyskane zostaną dane, jakie pozwolą spółce przeprowadzić wstępne analizy techniczne i ekonomiczne inwestycji, jakimi są zainteresowane firmy, które zgłaszają zapotrzebowanie na przesył gazu.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA 27 września 2008 r. ogłosił Wstępne Badanie Rynku, w ramach którego zainteresowane podmioty mogły zgłaszać niewiążące deklaracje zainteresowania przesyłaniem gazu ziemnego w systemie przesyłowym.

Wstępne Badanie Rynku, jakie ogłosił we wrześniu Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA dotyczyło następujących nowych projektów:
- połączenie dwukierunkowe Polska - Dania w rejonie Niechorza (z systemem Energinet.dk)
- połączenie dwukierunkowe Polska - Niemcy w rejonie Szczecina (z systemem ONTRAS-VNG Transport GmbH)
- połączenie dwukierunkowe Polska - Czechy w rejonie Cieszyna (z systemem RWE Transgas Net)
- połączenie dwukierunkowe Polska - Litwa w rejonie Suwałk (z systemem AB Lietuvos Dujos)

Na podstawie wyników Wstępnego Badania Rynku uruchomiona zostanie w 2009 r. Procedura Open Season a jej efekty pozwolą na wypracowanie i podjęcie decyzji inwestycyjnych dotyczących rozbudowy systemu przesyłowego. Kiedy zakończy się Procedura Open Season i podpisane zostaną wiążące umowy przesyłowe, spółka będzie mogła uruchomić inwestycje, jakie będą mieć uzasadnienie ekonomiczne i techniczne.