UE stoi jednak na stanowisku, że wszystkie kraje uczestniczące w tej wielkiej inwestycji mają być traktowane jednakowo i płacić za surowiec cenę rynkową. kolei w Baku unijny komisarz będzie przekonywał, by Azerbejdżan był głównym dostawcą surowca dla Nabucco. Rosja naciska bowiem zarówno na Azerbejdżan jak i Turkmenistan, aby to jej głównie dostarczały gaz, potrzebny dla planowanego konkurencyjnego gazociągu South Stream (Południowy Strumień).
Do tej pory cały środkowoazjatycki eksport gazu do UE płynie rurociągami biegnącymi przez terytorium Rosji.