Hinc poinformował, że wśród inwestycji na 2009 rok znajdzie się kwota ok. 1,3 mld zł na poszukiwania ropy i gazu w kraju i zagranicą. "Jeśli poszukiwania nowych złóż zakończą się sukcesami, to kwota planowanych obecnie nakładów inwestycyjnych może, w kolejnych latach, znacznie wzrosnąć" - powiedział.
Jako przykład kapitałochłonności wiceprezes podał złoże norweskie, którego zagospodarowanie w okresie kilku lat będzie kosztowało PGNiG ponad 1,5 mld zł. Z kolei ok. 1,6 mld zł pochłonie inwestycja w kopalnię Lubiatów-Miedzychód-Grotów (LMG).
W najbliższych latach znaczącym wydatkiem będzie też rozbudowa podziemnego magazynu gazu (PMG) Wierzchowice.

Z planu inwestycyjnego PGNiG na najbliższe lata ubędzie natomiast kwota na poziomie 1 mld euro w związku z przekazaniem do Gaz-Systemu projektu budowy terminala LNG i gazociągu Baltic Pipe.
W lutym 2008 roku poprzedni zarząd PGNiG informował, że nakłady inwestycyjne spółki do 2016 roku szacuje się na kilkanaście miliardów złotych, ale będzie to kwota zbliżona do 19 mld zł.
Większość wydatków miała przypaść na lata 2012-2014. Wśród najważniejszych inwestycji wymieniano rurociąg Baltic pipe, Scanlead, terminal LNG, zagospodarowanie złóż norweskich i krajowych oraz rozbudowę magazynów.