Projekt zakłada dywersyfikację źródeł dostaw energii a to niesie ze sobą potrzebę wejścia w układy z państwami regionów Morza Kaspijskiego, Azji Centralnej i Środkowego Wschodu.
Informacje te podaje PAP powołując się na "Daily Telegraph".

- Gazeta powołuje się na dokument Komisji (Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Energetycznego), do którego uzyskała wgląd przed jego ogłoszeniem w czwartek. Dokument publikowany jest w przededniu wyznaczonego na piątek wznowienia w Nicei rozmów UE - Rosja nt. długofalowego układu o partnerstwie i współpracy. "Komisja i kraje UE we współpracy z partnerami z państw takich jak m. in. Azerbejdżan i Turkmenistan muszą pracować nad wspólnym celem szybkiego uzyskania zobowiązania, iż gaz będzie dostarczany, a gazociągi zbudowane" - stwierdza Komisja - podaje PAP.

Z dokumentu wynika, że takie kraje jak Uzbekistan czy Iran mogą być istotnymi dostawcami surowców energetycznych do UE, jeśli tylko na przeszkodzie nie staną warunki polityczne.

Obecnie 8 państw UE: Estonia, Łotwa, Litwa, Bułgaria, Słowacja, Szwecja, Finlandia i Irlandia jest w pełni zależnych od dostaw Gazpromu a Rosja jest największym dostawcą gazu do UE.