W wyniku decyzji rozpoczynają się konsultacje zakładowymi organizacjami związkowymi planowanych zwolnień grupowych.

Pracę miałoby stracić do 30% zatrudnionych (do 4142 pracowników) w różnych grupach zawodowych do 30 września 2024 r. W tym trybie pracownikom przysługuje odprawa pieniężna uzależniona od okresu zatrudnienia.

Główną przyczyną dramatycznej kondycji PKP Cargo jest złe zarządzanie w ostatnich latach, za poprzedniego zarządu. Pomimo utraty rynku i kontraktów, spadających realnych przychodów, rosły koszty i wynagrodzenia, inwestowano i wydawano pieniądze, których spółka nie miała – czytamy w komunikacie.

Mocna zmalał udział w rynku mierzony pracą przewozową, czyli liczbą przejechanych kilometrów. Z 60% w 2013 r. do poniżej 30% w I kwartale 2024 r. Spadły także wyniki udziałów w rynku przewożonych mas towarowych – z 49% w 2013 r. do 30% w I kwartale tego roku.

Sytuację pogorszyła decyzja polityczna z 2022 r. o realizacji rządowego zlecenia na transport węgla. Wiązało się to z porzuceniem innych kontraktów i źle wpłynęło na kondycję i sytuację finansową firmy w kolejnych latach.

Przeczytaj także: PKP Cargo. Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego