Z wyliczeń KE wynika, że w bieżącym i 2010 roku w całej UE zniknie ponad 8,5 miliona miejsc pracy - to znacznie więcej niż miejsca pracy stworzone w ciągu ostatnich dwóch lat. W swojej prognozie KE zakłada co prawda nieznaczną poprawę sytuacji w przyszłym roku, ale tylko pod warunkiem, że ożywienie nastąpi także w światowym handlu i sektorze bankowości.

W prognozie KE napisano też, że w sumie gospodarki 27 krajów członkowskich, w tym 16 ze strefy euro skurczą się w tym roku o 4 proc. Największy spadek PKB o 5,5 proc. odnotują Niemcy, gospodarki Wielkiej Brytanii i Włoch skurczą się o 4-4,5 proc., a Hiszpania i Francja odnotują 3-procentowe spadki.