Od 1 stycznia 2010 r. 18 mln EUR UE zainwestuje w badania na temat rozwoju nowej generacji sieci komórkowych 4G. Na wrzesień przyszłego roku zaplanowano negocjacje z konsorcjum Wireless World Initiative New Radio (WINNER), w skład którego wchodzi 41 europejskich firm i uczelni. Rozmowy będą prowadzone na temat projektu ARTIST4G, opartego na wynikach prac WINNER, firm i badaczy z Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Jak zakłada KE, LTE będzie zasadniczym rozwiązaniem dla branży telekomunikacyjnej w sprawie kolejnej generacji sieci komórkowych.

Telefonia w Europie została przed 25 laty oparta na standardzie GSM. Obecnie GSM jest stosowany przez 80% światowych sieci komórkowych. KE liczy na to, że LTE będzie kolejnym sukcesem.

W harmonogramie wydatków z budżetu unijnego na lata 2007-2013 przewidziano ponad 700 mln EUR na prace badawcze nad rozwojem sieci. Połowa z tej kwoty jest przeznaczona na technologie bezprzewodowe.