Zamówienie obejmuje m.in. licencje bezterminowe dla 6.038 użytkowników na oprogramowanie Microsoft Office Professional Plus lub równoważne oraz jego aktualizacje, licencje na uaktualnienie systemu operacyjnego Microsoft Windows do wersji najbardziej aktualnej oraz prawo do podłączenia 6.038 użytkowników do systemów serwerowych Microsoft-u istniejących w strukturze sieci PGNiG.