Bezprzewodowy internet w rejonie krakowskiego rynku działa już od kilku lat. Przekaźnik został na początku zainstalowany na wieży ratuszowej. Z powodu jego niewielkiego zasięgu, który obejmował tylko część Rynku Głównego i należało zamontować kolejne nadajniki. Od wiosny 2007 r. możliwe stało się korzystanie z internetu na terenie całego Rynku Głównego. Aktualnie z sieci bezprzewodowej można korzystać na 5% obszaru Krakowa. Bezprzewodowy internet działa nie tylko na Starym Mieście ale też na Kazimierzu. Prowadzone były rozmowy z poszczególnymi dzielnicami w kwestii wyznaczenia stref bezprzewodowego internetu na ich terenie. Obecnie zarzucono ten plan, by dzielnice miały wyznaczone strefy dostępu do bezpłatnego internetu, ponieważ gmina czyni starania, by działał on na terenie całego miasta.

Do końca września ma być gotowe studium wykonalności budowy sieci bezprzewodowej w Krakowie. Zawarte tam zostanie m.in. na ile realne są te plany i w jakim czasie mogłyby zostać zrealizowane. Ponadto w studium określony zostanie harmonogram na ewentualne wdrożenie projektu w całym mieście. Wiadomo, że przekaźniki zostałyby zainstalowane głównie na budynkach miejskich.