Budowa kieleckiej obwodnicy to kolejny krok w kierunku dwujezdniowej drogi S7 na terenie województwa świętokrzyskiego. W tym roku zakończyła się budowa węzła Kielce Północ, a na koniec przyszłego planowane jest zakończenie prac na odcinku Skarżysko – Występa.

Jednojezdniowa kielecka obwodnica została oddana do użytku w latach 80. ubiegłego wieku. W ramach nowej inwestycji droga biegnąca od węzła Kielce Północ do węzła Chęciny na odcinku 22,7 km zyska drugą jezdnię po zachodniej stronie tej już istniejącej. Przebudowane zostaną również węzły w Jaworzni, Chęcinach i Kostomłotach. Ten ostatni tzw. zespolony będzie pierwszym i jedynym w regionie świętokrzyskim węzłem na skrzyżowaniu dwóch dróg ekspresowych 7 i 74. W ramach inwestycji ma powstać 18 wiaduktów, 9 mostów, 2 miejsca obsługi podróżnych, 4 przejścia dla pieszych i 3 samodzielne przejścia dla zwierząt dużych. 

W pierwszym etapie dwustopniowego przetargu na budowę obwodnicy Kielc, firmy zainteresowane budową będą składać wnioski o dopuszczenie do dalszego postępowania przetargowego, na co wyznaczono czas do końca listopada. Po zapoznaniu się z wnioskami komisja przetargowa zadecyduje, które firmy będą mogły złożyć cenowe oferty przetargowe. Drugi etap przetargu powinien rozpocząć się na przełomie roku 2009/2010. 


Ponad 20-kilometrowa obwodnica Kielc ma być największą i najdroższa do tej pory inwestycją w historii regionu świętokrzyskiego. Przewiduje się, że jej budowa ruszy w połowie przyszłego roku i potrwa 18 miesięcy.

Jeszcze w tym roku oprócz przetargu na obwodnicę Kielc planowany jest przetarg na odcinek drogi S7 od Skarżyska do granicy woj. świętokrzyskiego z Mazowszem, a w przyszłym roku przetarg na odcinek od Jędrzejowa do granicy województwa świętokrzyskiego z Małopolską.