Centrum zajmuje się komputerowym modelowaniem i analizowaniem stanów klimatycznych w czasie rzeczywistym. Dane spływające z sieci stacji pomiarowych pozwalają na przeprowadzenie symulacji bazujących na różnych możliwych scenariuszach rozwoju wypadków. Podobne centra zarządzania wyposażone w sprzęt IBM powstały już w Amsterdamie i Dublinie. Zajmują się monitorowaniem zagrożeń powodziowych, skażeniami źródeł  wody pitnej oraz stanem środowiska morskiego.