Dzięki dofinansowaniu unijnemu w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, podkarpackim i świętokrzyskim zbudowane zostaną regionalne sieci szerokopasmowego dostępu do internetu. Już w roku 2013 na tym obszarze dostęp do szerokopasmowego intrnetu będzie mieć 90% gospodarstw domowych i 100% przedsiębiorców.

Obecnie kończą się prace nad sporządzeniem studium wykonalności dla tego przedsięwzięcia. Wszelkie przygotowania prowadzone są już od około dwóch lat, a przetargi będą mogły rozpocząć się najprawdopodobniej w połowie przyszłego roku. Zanim jednak będzie to możliwe, konieczne jest otrzymanie zgody od Komisji Europejskiej na realizacje inwestycji.

W trwających już konsultacjach udział biorą najwięksi krajowi operatorzy telekomunikacyjni jak np. Telekomunikacja Polska, Telefonia Dialog, Exatela, GTS Energis, Telekomunikacja Kolejowa czy Nordisk Polska - wylicza Gazeta Prawna. Doszło już do zawarcia porozumienia pomiędzy TP a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz władzami samorządowymi, w którym mówi się o włączeniu do nowej sieci klientów i dostarczeniu centrali i serwerów.

Po wybudowaniu sieci konieczne będzie też określenie zarządzającego siecią operatora, o co zapewne stoczy się bój pomiędzy firmami mogącymi pełnić tę funkcję.