Z początkiem tego roku rząd zobowiązał PGE Polska Grupa Energetyczna do realizacji działań na rzecz rozwoju energetyki jądrowej w Polsce.

Planuje się budowę dwóch elektrowni jądrowych, a każda ma mieć około 3 tys. MW mocy.
Jeśli plany zostaną zrealizowane, pierwszy blok energetyczny elektrowni atomowej zostanie uruchomiony w 2020 r.