Tzw. e-sąd będzie formalnie XVI Wydziałem Cywilnym Sądu Rejonowego w Lublinie. Ma rozpatrywać z całej Polski najprostsze pozwy o zapłatę w trybie upominawczym. Postępowanie takie dotyczy głównie osób zalegających z opłatami. Na witrynie www.e-sad.gov.pl osoba wnosząca pozew po zalogowaniu i uiszczeniu przekazem elektronicznym opłaty sądowej, będzie miała możliwość złożenia pozwu, poprzez wypełnienie odpowiednich rubryk. System nie przyjmie pozwu, jeśli nie będą w nim wypełnione wszystkie wymagane pola. Jeśli strona postępowania złoży protest, będzie istniała możliwość przeniesienia sprawy do trybu tradycyjnego.

Polska jest czwartym krajem w Europie - po Niemczech, Wielkiej Brytanii i Czechach - który wprowadza tego rodzaju elektroniczny system. Zmiany te mają odciążyć sądy od rozpatrywania spraw, które nie wymagają przeprowadzania postępowania dowodowego. Według szacunków ministerstwa sprawiedliwości, takich spraw, które mógłby rozpatrywać e-sąd, jest w Polsce około miliona rocznie. W pierwszym roku działalności do e-sądu ma ich trafić ok. 400 tys. Elektroniczne postępowanie upominawcze ma być krótsze, wygodniejsze i tańsze od tradycyjnego.