Internet Przyszłości znany jest w Europie i na świecie od co najmniej 3 lat. Prace nad nim stanowią jeden z priorytetów Unii Europejskiej w dziedzinie badań. W polskich badaniach uczestniczą najlepsze zespoły z całego kraju. Dzięki Internetowi Przyszłości realna może się stać tzw. "wszechobecność internetu", czyli jego obecność w bardzo wielu sferach życia ludzkiego – od inteligentnych systemów transportowych (połączenia samochodów z siecią, aby lepiej kontrolować ruch drogowy i otoczenie pojazdu), przez e-zdrowie (system zdalnej kontroli procesów w organizmie pacjenta, który usprawni działanie służby zdrowia), tzw. "internet rzeczy" i sieci domowe (połączenie urządzeń domowych np. pralek i lodówek w sieć), po internet 3D i wysokiej jakości kino cyfrowe.

Konieczność prac nad Internetem Przyszłości wynika z tego, że infrastruktura telekomunikacyjna osiągnęła pewną barierę, chodzi głównie o zasady przekazu informacji w sieci. Protokół Internetowy IPv4 - współczesny system przesyłania danych - ma wiele wad, z których głównymi są: brak bezpieczeństwa informacji, zawodność infrastruktury a szczególnie niemożność zapewnienia w prosty sposób dobrej jakości przekazu. Następcą IPv4 jest system IPv6, na który w 2012 r., zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, ma przejść ponad 50% użytkowników internetu. Poszukiwaniami innych systemów, które mają rozwiązać problem bezpieczeństwa, zajęli się naukowcy z projektu "Inżynieria Internetu Przyszłości".

Celem projektu "Inżynieria Internetu Przyszłości" jest m.in. opracowanie wygodnego przejścia z systemu IPv4 do IPv6, budowa architektury nowej sieci oraz prototypu węzła sieci i sieci eksperymentalnej, prace nad zastosowaniami Internetu Przyszłości oraz rozpowszechnianie wyników swoich badań. W projekt zaangażowane są m.in. Instytut Łączności, Politechniki: Warszawska, Poznańska, Śląska i Gdańska, Akademia Górniczo Hutnicza, Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN z Gliwic, Poznańskie Centrum Komputerowo-Sieciowe.

Pierwsze wyniki prac będą znane w połowie roku. Takimi badaniami zajmuje się również 30 dużych projektów Unii Europejskiej. Wdrożenie Internetu Przyszłości w Unii Europejskiej ma się rozpocząć po roku 2015. "Inżynieria Internetu Przyszłości" może stać się bezpośrednim uczestnikiem działań innych unijnych projektów i współtworzyć z nimi nowe systemy.