Polkomtel, operator mobilnej sieci Plus, miał w 2009 roku 1,107 mld zł zysku netto (wobec 1,361 mld zł zysku rok wcześniej), przy przychodach odpowiednio 8,104 mld zł.