Jak wyjaśniła Drożdż, zmiana ustawy ma dostosować polskie przepisy do unijnych oraz ułatwić przedsiębiorców wystawianie faktur.

"Wprowadzona zostanie instytucja faktury uproszczonej, którą przedsiębiorcy będą mogli stosować do kwoty 450 zł lub równowartości 100 EUR. Taka faktura nie będzie zawierała części elementów, które dziś są wymagane" – powiedziała dla PAP. Dane nabywcy zostaną na niej ograniczone tylko do numeru NIP, zaś dokument nie będzie musiał posiadać ilości i miary dostarczanych towarów, cen jednostkowych i upustów oraz kwot podatku w rozbiciu na różne stawki.

Zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego

Ponadto zmieni się również ogólna zasada określająca moment powstania obowiązku podatkowego. Obecnie powstaje on (z pewnymi wyjątkami) w momencie wystawienia faktury, czyli w ciągu siedmiu dni od sprzedaży. W przypadku gdy sprzedaż nastąpi np. 5 maja, a faktura zostanie wystawiona 10 maja, to uwzględnia się ją w rozliczeniu za maj, a podatek należy odprowadzić najpóźniej do 25 czerwca.Zgodnie z nową ustawą obowiązek podatkowy powstanie na koniec miesiąca, w którym usługa została wykonana. Zostanie również zlikwidowana większość wyjątków, co wpłynie na znaczne uproszczenie przepisów.

"Faktury będą mogły być wystawiane do 7. dnia po końcu miesiąca, w którym wykonaliśmy daną usługę lub sprzedaliśmy towar" – wyjaśniła Wiesława Dróżdż. Dzięki temu będzie można wystawić jedną zbiorczą fakturę za cały poprzedni miesiąc.

Faktura elektroniczna będzie traktowana tak samo jak papierowa

Kolejna planowana zmiana w ustawie o VAT to podwyższenie wartości prezentów niepodlegających opodatkowaniu z 10 zł do 20 zł - w przypadku prezentów jednostkowych i ze 100 zł do 200 zł - w przypadku prezentów wręczanych w ciągu roku jednej osobie. Ponadto resort chce, aby faktura elektroniczna była traktowana na równi z fakturą papierową.

Ministerstwo Finansów przygotowało także korzystną zmianę dotyczącą powstania obowiązku podatkowego dla tzw. małych podatników rozliczających się metodą kasową - będzie nim koniec miesiąca.