Ramy finansowe na kolejne 7 lat przyjęte przez eurodeputowanych są dokładnie takie same jak uzgodnione przez przywódców unijnych w lutym w Brukseli.

„Całkowity budżet na następne siedem lat wynosi 960 mld EUR na pokrycie zobowiązań oraz 908 mld EUR na płatności (w cenach z roku 2013)” – podaje Parlament Europejski.

Polska będzie największym beneficjentem polityki spójności, czyli unijnych funduszy, mającym na celu wyrównywanie szans poszczególnych państw czy regionów. Z tej puli trafi do nas w ciągu siedmiu lat 72,9 mld EUR. Dla porównania w poprzednim budżecie z polityki spójności otrzymaliśmy 69 mld EUR.

Z powodu kryzysu po raz pierwszy budżet UE jest mniejszy niż poprzedni. Choć jeszcze nie wiadomo, jak będą wyglądać programy unijne, zdaniem ekspertów nadal będą ukierunkowane na inwestycje w infrastrukturę.

Poniżej przedstawiono, na co zostaną przeznaczone pieniądze z budżetu unijnego (źródło: Parlament Europejski).