Partnerzy portalu

Autorzy

Autor Klara Ramm-Szatkiewicz
Klara Ramm-Szatkiewicz
IGWP

Jest związana z branżą wodociągowo-kanalizacyjną od 20 lat. Pracowała jako dyrektor planowania i zasobów wodnych w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej, była członkiem zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie oraz ekspertem w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecnie pracuje w Politechnice Warszawskiej jako adiunkt w Zakładzie Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. Od wielu lat pełni funkcję eksperta w Izbie Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Jest przedstawicielką Polski w federacji EurEau, uczestniczy również w przedsięwzięciach międzynarodowych. Posiada tytuł doktora nauk technicznych oraz MBA.

Lista publikacji dla Klara Ramm-Szatkiewicz
znaleziono: 2 wyniki
branża
zakres dat

Pokaż więcej