• Partner portalu
  • Partner portalu
  • Partner portalu
Partnerzy portalu

Autorzy

Autor Paweł Popielski
Paweł Popielski
Politechnika Warszawska

Profesor Politechniki Warszawskiej, specjalista z zakresu budownictwa hydrotechnicznego, inżynierii wodnej i środowiska. W latach 2014-2020 Kierownik Zakładu Budownictwa Wodnego i Hydrauliki, od roku 2015 dyrektor Centrum Analiz Geo i Hydrotechnicznych Instytutu Badań Stosowanych PW, a obecnie od roku 2020 Dziekan Wydziału Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Zajmuje się zastosowaniem zaawansowanych symulacji numerycznych w geotechnice, hydrotechnice i inżynierii środowiska, oceną stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych metod pomiarowych, np. skaningu laserowego, termomonitoringu, pomiarów światłowodowych itp. Jest specjalistą w zakresie modelowania zagadnień filtracji wody w ośrodku gruntowym w obliczeniach i analizie bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznych a także w zakresie analiz oddziaływań głębokich posadowień na obiekty sąsiednie i wodę gruntową w środowisku zurbanizowanym oraz ustalania wartości granicznych dla prowadzonego monitoringu.

Autor i współautor ok. 160 publikacji, kilkudziesięciu opracowań, opinii i ekspertyz. Promotor 35 prac magisterskich i inżynierskich oraz przez wiele lat opiekun terenowych zajęć i projektów naukowych Koła Naukowego Inżynierii Wodnej Politechniki Warszawskiej.

Promotor jednego wypromowanego doktora, opiekun pięciu uczestników studiów doktoranckich.

Członek komitetów naukowych i organizacyjnych wielu konferencji, w tym cyklicznych Międzynarodowych Konferencji Technicznej Kontroli Zapór oraz Międzynarodowej Konferencji Metody Numeryczne w Projektowaniu i Analizie Konstrukcji Hydrotechnicznych. Recenzent specjalistycznych wytycznych i instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej oraz Państwowego Instytutu Geologicznego Państwowego Instytutu Badawczego.

Członek założyciel, a od 2011 roku prezes, Stowarzyszenia Absolwentów Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej Politechniki Warszawskiej. Od 2004 r. członek Sekcji Konstrukcji Hydrotechnicznych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. W latach 2007-2011 członek POLCOLD (Polski Komitet Wielkich Zapór); od 2009 r. członek grupy roboczej European Working Group on Internal Erosion in Embankment Dams and Their Foundations zorganizowanej przez ICOLD (International Commission on Large Dams). Członek Polskiego Komitetu Geotechniki oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Mechaniki Gruntów i Geotechniki.

Lista publikacji dla Paweł Popielski
znaleziono: 3 wyniki
branża
zakres dat

Pokaż więcej