Partnerzy portalu

Autorzy

Autor Andrzej Kuliczkowski
Andrzej Kuliczkowski
Politechnika Świętokrzyska

Politechniki w Lipsku po pomyślnej obronie pracy habilitacyjnej pt.: \\\"Optimierung der Projektierungs und Ausführungsparameter von Abwassersammlern unter städtischen Bedingungen\\\" (pol. \\\"Optymalizacja parametrów projektowych i realizacyjnych kolektorów kanalizacyjnych w warunkach miejskich\\\").
Prof. A. Kuliczkowski odbył roczny staż zawodowy i kilka staży zagranicznych.
W latach 1973-1986 pracował w Politechnice Wrocławskiej a od roku 1986 pracuje w Politechnice Świętokrzyskiej najpierw na stanowisku docenta a od roku 1990 na stanowisku profesora.
Był pierwszym organizatorem i współtwórcą nowego na tej uczelni kierunku studiów \\\"Inżynieria Środowiska\\\" z unikalną w skali kraju specjalizacją \\\"Inżynieria Komunalna\\\" której program obejmuje kształcenie studentów głównie w zakresie bezwykopowych metod budowy i odnowy sieci podziemnych a także projektowania konstrukcyjnego rurociągów i ich budowy nowoczesnymi technologiami w oparciu o najnowsze rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne rur.
Prof. A Kuliczkowski napisał 5 książek oraz 172 innych oryginalnych publikacji krajowych i zagranicznych. Jest autorem wielu publikacji na zagranicznych konferencjach i kongresach.
Wypromował liczną rzeszę inżynierów, magistrów inżynierów oraz 3 doktorów nauk technicznych. Specjalizuje się w problematyce bezwykopowych technologii odnowy sieci podziemnych. Wykonał ponad 30 projektów odnowy sieci kanalizacyjnych wdrożonych do realizacji. Od roku 1991 prowadzi także na terenie całego kraju badania kanalizacji techniką video oraz wykonuje liczne ekspertyzy konstrukcyjne przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych dotyczące oceny ich stanu technicznego.
Prowadzi aktywną działalność consultingową w zakresie opinii, ocen, orzeczeń, badań, ekspertyz, studiów, koncepcji i projektowania w oparciu o posiadaną i systematycznie aktualizowaną bazę danych z zakresu problematyki wodociągowo-kanalizacyjnej.
Odznaczony został m.in. Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Lista publikacji dla Andrzej Kuliczkowski
znaleziono: 16 wyniki
branża
zakres dat

Pokaż więcej