Partnerzy portalu

Autorzy

Autor Dawid  Borkowski
Dawid Borkowski
Wodociągi Kościańskie sp. z o.o.

Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku budownictwo oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w zakresie inżynierii środowiska. Ponadto ukończył studia Executive Master of Business Administration na Collegium Humanum. Posiada uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Wieloletnie doświadczenie w branży zdobył pracując jako kierownik robót budowy obiektów inżynierii środowiska, obiektów hydrotechnicznych, dróg i budynków gospodarstwa rolnego. W Wodociągach Kościańskich rozpoczął pracę jako zastępca kierownika sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Następnie awansował na p.o. dyrektora technicznego. W 2017 r. rada nadzorcza spółki powołała go do zarządu na stanowisko zastępcy prezesa. Od stycznia 2018 r. pełni obowiązki prezesa zarządu Wodociągów Kościańskich jako jednoosobowy zarząd. Działa w myśl zasady, że spółkę tworzą ludzie i dlatego stara się łączyć wszystkie umysły oraz doświadczenia pracowników, by wytyczać jasny kierunek rozwoju firmy, oparty na jak największym zaangażowaniu pracowników w pracę w spółce. Ceni rzetelność, uczciwość, pracowitość.