• Partner portalu
  • Partner portalu
  • Partner portalu
Partnerzy portalu

Autorzy

Autor Marek Tomasik
Marek Tomasik
Grupa Doradcza KZP

Ekspert ds. zamówień publicznych, a także specjalista w zakresie: ochrony danych osobowych oraz jawności w przetargach w świetle ustawy o jawności życia publicznego. Posiada duże doświadczenie w reprezentowaniu Zamawiających oraz Wykonawców w postępowaniach odwoławczych przed Zespołem Arbitrów i Krajową Izbą Odwoławczą oraz w obsłudze Klientów z branży IT. Prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych.