Poszczególne dane procentowe przedstawiają się następująco: o 40,5% mniejsza produkcja sprzedana działu „wyroby metalowe”, o 29,9% górnictwa węgla kamiennego i brunatnego, o 23% - koksu i produktów rafinacji ropy naftowej. Nastąpił również mniej znaczny spadek produkcji: wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 13,9%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 13,1%) oraz maszyn i urządzeń (o 12,2%).

Zdaniem GUS produkcja sprzedana zmniejszyła się w kwietniu br. w 26 działach przemysłu, a wzrosła ośmiu, w tym najwięcej w produkcji wyrobów farmaceutycznych, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych i napojów.

W okresie styczeń-kwiecień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 10,1% niższa w porównaniu z tym samym okresem w 2008 r. Podobny wskaźnik spadku zaobserwowano w różnych działach przetwórstwa przemysłowego, natomiast dział górnictwo i wydobycie zanotował w I kwartale br. spadek produkcji o 14,3%, a wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz oraz ciepłownictwo spadek o 9,7%. Za to symboliczny wzrost (o 0,1%) zanotowała gospodarka komunalna.