Gazeta pisze, że seria porażek przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości rozpoczęła się przed trzema laty. Od tego czasu zapadło pięć niekorzystnych dla Polski wyroków. Tylko trzy z nich, jak oszacowała "Rzeczpospolita" mogą uszczuplić budżet o 16 mld zł. Skutki dwóch pozostałych na razie trudno nawet oszacować.

Najwięcej - 7 do 10 mld zł - będzie kosztowała tegoroczna przegrana w sprawie akcyzy na energię elektryczną. Polska przez ponad trzy lata kazała płacić ten podatek producentom energii, czyli elektrowniom, nie zaś - jak nakazuje unijne prawo - dystrybutorom. Rząd do końca miał nadzieję, że mu się upiecze, dzięki zmianie przepisów w ostatniej chwili. Tak się jednak nie stało i budżet będzie musiał oddać pieniądze.