Do tworzącej się nowej unijnej strategii do 2020 przeniesiony będzie postulat innowacyjności Europy, stąd m.in. zwiększenie środków na projekty naukowe i badawcze, realizowane we współpracy nauki z przemysłem.

Jerzy Buzek stwierdził, że kwota ta obejmuje środki z różnych źródeł oraz zaznaczył, że pojęcie czystych technologii energetycznych dotyczy zarówno paliw kopalnych, jak i energetyki atomowej oraz  odnawialnej. W przyszłości energetyka odnawialna i nuklearna będą stanowiły w polskim bilansie energetycznym po ok. 15 proc., przeważająca część energii nadal będzie wytwarzana z węgla. Tym ważniejsze będzie stosowanie czystych technologii wykorzystania tego surowca.