Podczas spotkania najwięcej pytań dotyczyło właśnie naszego sektora elektroenergetycznego, na podstawie czego wnioskować można o znacznym zainteresowaniu. Minister nie podał jednak przykładów konkretnych inwestycji francuskich w Polsce. Powiedział jednak, że Francuzi chcą się zaangażować w proces prywatyzacji polskich elektrociepłowni, a ponadto chcą brać udział w realizacji projektów jądrowych, jakie są w Polsce planowane.

W czasie paryskiej wizyty Grad miał też możliwość indywidualnych spotkań z przedstawicielami dużych przedsiębiorstw, jak np. GDF Suez czy EDF.

Ponadto francuskie firmy interesują się również ofertą prywatyzacyjną w branży transportowej, chemicznej oraz finansowej.

Jak okazuje się na podstawie danych Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Paryżu, na które powołuje się PAP, Francja po Holandii i Niemczech była w 2009 r. trzecim inwestorem w naszym kraju. Tamtejsze firmy koncentrowały się zwłaszcza na działalności w sektorze telekomunikacyjnym, przemyśle i wielkich sieciach dystrybucyjnych. Mniej widać było Francję np. w energetyce czy budownictwie.