Jesteśmy na etapie formułowania założeń nowej polityki energetycznej Polski do 2050 r. - powiedział wiceminister podczas konfrencji dotyczącej czystych technologii węglowych w Warszawie.

Dodał, że rok 2050 to obecnie data graniczna unijnych dokumentów dotyczących polityki klimatyczno-energetycznej oraz map drogowych dla unijnego przemysłu i energetyki.

Dokument dotyczący polityki energetycznej Polski wskaże kierunek, w którym podąży krajowa energetyka, tak by zapewnić bezpieczeństwo i konkurencyjność polskiej gospodarki, a także zrównoważony rozwój. Sektor powinien być też przyjazny środowisku.

Węgiel nadal pozostanie podstawą polskiej energetyki

Jak powiedział dyrektor departamentu energetyki w Ministerstwie Energii Tomasz Dąbrowski, w odniesieniu do polityki energetycznej węgiel nadal będzie paliwem priorytetowym.

Podstawą pokrycia zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie w pierwszej kolejności energia wytwarzana ze źródeł krajowych, opartych o spalanie krajowego surowca energetycznego. W coraz większym zakresie pojawi się pojęcie prosumenta, czyli odbiorcy, który też wywarza energię, ale prosument nie stanie się podstawą bezpieczeństwa energetycznego kraju, ale w coraz większym stopniu będzie to bezpieczeństwo uzupełniał - wyjaśnił Dąbrowski.

Aktualnie węgiel odpowiada za 85% krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną i 70% zapotrzebowania na ciepło. Tobiszewski podkreślał, że węgiel należy wykorzystywać w taki sposób, by spalanie było jak najbardziej przyjazne środowisku i byśmy mogli pogodzić je z polityką klimatyczną. Rozwiązaniem mogą tu być czyste technologie węglowe, które Polska będzie rozwijała.

Będziemy się starali utylizować CO2 tam gdzie to będzie wykonalne i opłacalne. Perspektywiczne są plany gospodarczego wykorzystania odpadów spalania węgla i metanu z kopalń - mówił.