Całość prac pochłonie 2,7 mld euro, właściciel Mochowców, koncern Elektrownie Słowackie zapłaci na razie połowę tej kwoty. Resztę po oddaniu elektrowni do użytku. Planuje się, że trzeci blok zacznie działać już za trzy lata – latem 2012 roku, a kolejny czwarty osiem miesięcy później wiosną 2013 roku. 

Zamiar rozbudowy elektrowni Mochowce były wcześniej znany, jednak plany te upadły. Dopiero konieczność wyłączenia drugiej słowackiej elektrowni atomowej i widmo braku prądu zdopingowały naszych południowych sąsiadów do rozbudowy Mochowców.