Te przeszkody to m. in. zapisy rezolucji ONZ nr 707, nakładające na Irak ograniczenia w kwestii prowadzenia programu nuklearnego. Dokument, przyjęty w sierpniu 1991 r. nakazał państwu zaprzestanie wszelkiej działalności nuklearnej, dopóki Rada Bezpieczeństwa ONZ nie ustali czy umowy o nierozprzestrzenianiu broni atomowej były przez kraj respektowane.

Jak podaje PAP, iracki minister ds. nauki i technologii Raid Fahmi Dżahid skomentował to stwierdzeniem: "energia nuklearna jest wyborem dla większości krajów. Mamy problemy z elektrycznością i taki wybór wydaje się możliwy".