Zainicjowaliśmy projekt produkcji czystej energii jako jedni z pierwszych w Polsce. Podpisaliśmy umowę z amerykańskim partnerem i przygotowujemy analizy dotyczące inwestycji. Technologia SMR zwiększy efektywność kosztową KGHM i przekształci polski sektor energetyczny. Wspólnie z Tauronem będziemy pracować i badać możliwości dalszego rozwoju – powiedział Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM Polska Miedź.

Kontynuujemy założenia Zielonego Zwrotu, czyli konkretnego planu transformacji w kierunku czystych źródeł energii. Od momentu ogłoszenia tej strategii zwiększyliśmy nasz portfel OZE o pięć farm wiatrowych i trzy elektrownie fotowoltaiczne, a kolejne projekty są w budowie – mówi Paweł Szczeszek, prezes zarządu Tauron Polska Energia. Dążymy do tego, by modułowe reaktory jądrowe stanowiły istotny element naszego docelowego miksu wytwórczego – dodaje.

Spółki planują wspólne prace badawczo-rozwojowe z zastosowaniem technologii SMR. W przyszłości mogą realizować inne projekty wykorzystujące niskoemisyjne źródła energii. Trwa opracowywanie harmonogramu działań, przewidziano także analizy prawne i przedsięwzięcie promujące działania podnoszące bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Na początku 2022 r. KGHM zawarł umowę z firmą NuScale na wdrożenie technologii SMR. Pierwsza jednostka ma zostać uruchomiona do 2029 r. Rozwiązanie pozwoli uniknąć emisji 8 mln ton CO2 rocznie (w porównaniu do odpowiednich elektrowni węglowych). Energia elektryczna będzie wykorzystywana na potrzeby produkcji miedziowego koncernu. Małe modułowe reaktory można w prosty sposób rozbudowywać i zwiększać skalę przedsięwzięcia.

Zielony Zwrot Taurona określa działania dotyczące wymiany posiadanych przez Grupę węglowych jednostek wytwórczych na odnawialne źródła energii (OZE). W tym celu nabywane są projekty na rynku i realizowane własne. Na razie zasoby OZE to dziewięć farm wiatrowych o łącznej mocy przekraczającej 380 MW, 43 elektrownie wodne (132 MW) i farmy fotowoltaiczne (19 MW). Do 2025 r. ma to być sumarycznie 1600 MW.

KGHM ma własne niskoemisyjne jednostki wytwórcze zasilane gazem ziemnym. Realizuje przedsięwzięcia OZE, w tym elektrownie fotowoltaiczne na swoich terenach. Bierze też udział w przetargu na morskie elektrownie wiatrowe na Morzu Bałtyckim.

Przeczytaj także: Polskie Elektrownie Jądrowe: raport środowiskowy w GDOŚ