• 1,5 roku będzie trwało projektowanie elektrowni atomowej
  • Będą w nim uczestniczyć specjaliści z USA budujący bloki reaktorów w Vogtle
  • Amerykański reaktor AP1000 będzie referencyjny dla polskiego przedsięwzięcia

2 mln roboczogodzin

Na prace projektowe dla elektrowni atomowej zaplanowano prawie 2 mln roboczogodzin i wsparcie najlepszych specjalistów z branży. Dokumentacja obejmie główne komponenty elektrowni. To wyspy jądrowa i turbinowa, a także towarzyszące im instalacje i urządzenia pomocnicze. Zakres prac dotyczy też infrastruktury bezpieczeństwa obiektu i budynków administracyjnych.

Najważniejszy cel projektu koncepcyjnego to zdefiniowanie, jak podaje PEJ, wymagań i kryteriów projektowych, określenie norm i standardów, według których będzie realizowany polski projekt jądrowy. W efekcie prac inżynieryjnych tego etapu powstanie ponad 400 produktów końcowych.


Dla elektrowni atomowej w Polsce referencyjny jest reaktor AP1000. Na świecie działa sześć takich jednostek, najnowszą uruchomiono w tym roku w bloku nr 3 amerykańskiej siłowni Vogtle. Wkrótce zostanie w niej oddany do użytku kolejny, udoskonalony reaktor. Na tych doświadczeniach będą się wspierać działania w Polsce, zaangażują się w niego specjaliści realizujący przedsięwzięcie w Stanach Zjednoczonych. Krajowy projekt musi spełniać wymagania techniczne i prawne obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej.

Droga do pozwolenia na budowę

Zapisy umowy ustalają też działania w celu uzyskiwania kolejnych pozwoleń. Należy do nich opracowanie wstępnej specyfikacji technicznej elektrowni atomowej odzwierciedlającej elementy wykorzystanej instalacji, tak aby była ona zgodna z parametrami wydajności. Stanie się ona podstawą dla kolejnej umowy obejmującej następną fazę budowy pierwszej polskiej elektrowni atomowej.

Konsorcjum będzie też wspierać proces inwestycyjny i dostosuje go do obowiązujących regulacji prawnych we współpracy z Państwową Agencją Atomistyki oraz Urzędem Dozoru Technicznego. Efekty tych prac mają umożliwić opracowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę. Zostanie oceniona ochrona radiologiczna, będą przeprowadzone analizy bezpieczeństwa zgodnie z wymogami ustawy Prawo atomowe. Prace przewidziano na około 1,5 roku.

Będą też prowadzone dalsze działania na rzecz zaangażowania polskiego przemysłu do projektu elektrowni atomowej. Przewidziano wyjazdy polskich pracowników do USA w celu doskonalenia kompetencji w zakresie projektowania i eksploatacji reaktorów.

Pierwszy reaktor elektrowni atomowej na Pomorzu ma rozpocząć produkcję energii elektrycznej w 2033 r.

Przeczytaj także: Morskie farmy wiatrowe – projekt Baltic Power uzyskał finansowanie