Elektrownia atomowa. Jest decyzja, ale co dalej?

Do kompetencji ministra klimatu należą m.in. sprawy związane z wykorzystaniem energii jądrowej na potrzeby kraju. Minister np. koordynuje realizację planów i strategii w zakresie rozwoju energetyki atomowej, przygotowuje założenia ich zmian. W ramach ministerstwa działa Departament Energii Jądrowej, który odpowiada np. za wdrożenie Programu polskiej energetyki jądrowej.


Kolejne etapy po wydaniu decyzji zasadniczej będą polegać m.in. na badaniach środowiskowych i lokalizacyjnych, powstanie też studium wykonalności projektu, będą prowadzone dalsze rozmowy nt. finansowania. Inwestorem jest spółka celowa PGE PAK Energia Jądrowa S.A., która należy do PGE Polskiej Grupy Energetycznej oraz Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin (posiadają po 50% akcji).

Elektrownia atomowa. Co powstanie?

Złożony przez PGE PAK Energia Jądrowa wniosek o decyzję zasadniczą zawierał najważniejsze informacje dotyczące budowy elektrowni atomowej w Pątnowie (część Konina w woj. wielkopolskim) w technologii APR1400. Dwa reaktory o łącznej mocy zainstalowanej 2800 MW mają dostarczać rocznie 22 TWh energii, co odpowiada 12% obecnego zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce. Pierwszy blok ma być oddany do użytku w 2035 r.

31 października 2022 r. w Seulu podpisano dwa dokumenty dotyczące elektrowni atomowej w Pątnowie. Prezesi polskich spółek PGE (z większościowym udziałem Skarbu Państwa) oraz ZE PAK (prywatna), a także władze koreańskiej KHNP parafowali list intencyjny ws. wspólnego opracowania planu budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie w oparciu o technologię APR1400. Porozumienie dotyczące wsparcia tego projektu i wymiany informacji podpisano także na szczeblu ministerialnym. Koreański koncern KHNP to trzeci największy operator elektrowni jądrowych na świecie.

Pierwsza elektrownia atomowa w Polsce

Przypomnijmy, że pierwszą elektrownię atomową w Polsce, w gminie Choczewo na Pomorzu, zbudują Amerykanie, wykorzystując reaktory AP1000 generacji III+. Pod koniec września 2023 r. spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) i konsorcjum firm Westinghouse oraz Bechtel podpisały umowę na zaprojektowanie pierwszej siłowni jądrowej w Polsce.

Do 2040 r. w Polsce zbudowane mają zostać bloki atomowe o łącznej mocy 6–9 GW.

Przeczytaj także: Jest kontrakt na projekt elektrowni atomowej w Polsce