Trzy turbiny mają zostać ustawione w Hruszowicach, a jedna w Kalnikowie. Obecnie trwa procedura w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji.