Rok 2022 zapisze się w historii jako czas perturbacji gospodarczych wywołany wysoką inflacją, agresją Rosji na Ukrainę, kryzysem energetycznym, rosnącymi cenami materiałów, produktów i usług utrudniającymi działalność gospodarczą.

Trudna sytuacja w kraju i na świecie

Problemy dotykają także branże wodno-kanalizacyjną, budownictwa podziemnego i ogólnie budowlaną. Inwestorzy, w szczególności samorządy napotykają problemy z finansowaniem inwestycji i ograniczają je. Wykonawcy zaczynają szukać sposobów na przetrwanie. Firma HABA-Beton Johann Bartlechner sp. z o.o., wiodący dostawca wielu rodzajów rur, także do mikrotunelowania, systemów studni, zbiorników na wodą i innych produktów przyznaje, że rok 2022 niewątpliwie jest dużo gorszy pod względem zamówień w stosunku do roku 2021. Podkreśla wpływ wojny na Ukrainie, której skutki odczuwają wszyscy, czy to podczas codziennych zakupów czy podczas planowania większych przedsięwzięć. Tak samo jest w przypadku zamówień publicznych. Wiele inwestorów, ze względu na niepewną sytuację wstrzymuje planowane inwestycje, co bezpośrednio wpływa na liczbę zamówień w firmie.

Nie oznacza to, że rynek zamarł. Spółka dostarcza produkty, takie jak sztandarowe rury żelbetowe czy studnie, ale również odwodnienia liniowe oraz drogowe bariery ochronne. Dużym powodzeniem cieszą się również wszelakie rurowe zbiorniki retencyjne. Do grudnia 2022 r. dostarczyła materiały na niemal 110 placów budowy.

Kolektor Wiślany – najważniejsza inwestycja

Od dwóch lat największą inwestycją Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie jest budowa Kolektora Wiślanego w Warszawie. Tylko na potrzeby realizacji II etapu robót firma HABA-Beton wyprodukowała i dostarczyła niemal 1800 rur przeciskowych z wewnętrzną okładziną PEHD o średnicy zewnętrznej 3800 mm (wewnętrzna to 3200 mm) długości 3 m i masie 24 ton, a także rury DN3200 na potrzeby III etapu tej inwestycji. Aktualnie kończy produkcję kolejnej partii i rozpoczyna dostawy na plac budowy w stolicy.

Dostawa rur w II etapie obywała się specjalistycznymi ciągnikami z naczepami. Pokonano 1,2 mln km. Wyzwaniem był transport z zakładu firmy w Olszowie, położonego w odległości 350 km od stolicy. Do produkcji zużyto około 18 tys. m3 betonu i ponad 2 tys. ton stali. Rurociąg biegnie od komory połączeniowej z burzowcem Wenedów do komory połączeniowej z kolektorem Bielańskim. Łączna długość wyniesie około 9,5 km. W 2022 r. zakończono budowę odcinka o długości 5,5 km, która pomieści około 50 tys. m3 ścieków i wód opadowych. Zastosowanie mikrotunelowania ogranicza utrudnienia na powierzchni. Potrzeba niewielu wykopów otwartych, co istotne, ponieważ zadanie realizowano wzdłuż jednej z ważniejszych tras w stolicy. Rury są wpychane z siłą dochodzącą do 16 tys. kN, muszą zatem być wytrzymałe. HABA-Beton wyprodukowała także rury o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych, które umożliwiły wykonanie robót przeciskowych po kilku łukach.

Trwa ostatnia faza budowy, a całość ma być gotowa do końca 2023 r. Cały kolektor będzie złożony z czterech odcinków grawitacyjnych o średnicach wewnętrznych od 1,2 do 3,2 m oraz 2 odcinków tłocznych o średnicach wewnętrznych 0,8 i 1 m. Przewidziano 70 studni rewizyjnych i 10 komór technologicznych, a obiekty powstają na głębokości od 6 do 15 m.

Najważniejsza jest jakość rur

Rury żelbetowe do mikrotunelowania z wewnętrzną wkładką PEHD są niezwykle odporne na ściskanie. Wytrzymują uderzenia hydrauliczne powstające przy gwałtownym napełnieniu kanału, są odporne na agresywne ścieki, szczelne i wytrzymałe w miejscach połączeń. Nie szkodzi im wysoki poziom wód i inne niekorzystne czynniki. Są tak zaprojektowane, by jak najmniej szkodzić środowisku. HABA-Beton dostarcza także inne specjalne elementy, jak studnie styczne z zabudową, kręgi studzienne czy płyty przykrywowe. Udziela również doradztwa technicznego.
Rury produkowane w zakładach spółki HABA-Beton przechodzą szczegółową kontrolę jakości, z badaniem końca bosego i próbą szczelności pod ciśnieniem. Właśnie pełna szczelność do 1,5 bara jest ich atutem. Osiąga się ją łącząc koniec bosy z kielichem najwyższej jakości uszczelką elastomerową. Nie są potrzebne izolacja czy dodatkowe zabezpieczenia.

Rury odporne na wszystko

Rury, studnie betonowe i żelbetowe wytrzymują nacisk spłukiwania o ciśnieniu przekraczającym 300 bar, przenoszą różnorodne obciążenia, ograniczają koszty odprowadzania ścieków. Są stabilne i odporne na wypieranie, nie szkodzą im nawałnice, powodzie czy wysoki poziom wód gruntowych. Spełniają wszystkie potrzeby dotyczące średnic, kształtu, przekroju, długości odcinków i przypadków obciążenia. Powstają z naturalnych materiałów, można je użytkować ponownie, a produkowane są energooszczędnie. Grubość ścian i struktura materiału daje im odporność na ścieranie. Sprawdzają się przy wysokich prędkości przepływu i ekstremalnych ładunkach piasku. Niska chropowatość powoduje, że na ścianach nie osadza się brud. Nie szkodzą im środki rozpuszczające, czyszczące, oleje mineralne, substancje palne i wysokie temperatury.

Na autostradzie i w morskim porcie

Bez rur, prefabrykatów, przepustów czy systemów odwodnienia nie byłoby możliwe budowanie kolektorów ściekowych, dróg, linii kolejowych, tramwajowych czy lotnisk i oczyszczalni ścieków oraz infrastruktury technicznej. Produkty spółki HABA-Beton są wykorzystywane w różnorodnych inwestycjach, także pod względem skali.

Firma w 2022 r. dostarczyła rury żelbetowe DN300, DN400 i DN500 na potrzeby przebudowy infrastruktury technicznej portu morskiego w Szczecinie. Zakres zadań generalnego wykonawcy obejmuje m.in. wodociągowe, ciepłownicze i gazowe oraz elektroenergetyczne czy teletechniczne, a także układ do odbioru ścieków sanitarnych. Powstaną drogi dojazdowe, obrukowania i bariery ochronne.
Podczas remontu autostrady A4 na odcinku A4 Góra Św. Anny - granica woj. śląskiego wykorzystano kilka rodzajów betonowych barier ochronnych firmy HABA-Beton. Prace zasadnicze to wymiana warstwy wiążącej i ścieralnej, a w niektórych miejscach również podbudowy oraz barier betonowych i budowę systemu odwodnienia drogi, a także roboty na 14 obiektach mostowych.

Drogi, koleje, rynek i fabryka pojazdów

W II etapie rozbudowy zakładu firmy MAN w Niepołomicach firma zapewniła rury żelbetowe DN800, DN1000, DN600 i DN1500. Inwestycja obejmująca m.in. budowę hal montażu kabin, modyfikacji pojazdów ciężarowych, magazynu, oczyszczalni ścieków i źródeł energii odnawialnej. Efektem ma być wzrost zatrudnienia o 1,5 tys. osób. To przykład, w jaki sposób HABA-Beton przyczynia się do rozwoju przemysłu.
Przebudowa rynku w Końskich (woj. świętokrzyskie) doprowadzi do poprawy jakości życia mieszkańców, dzięki budowie alejek parkowych, fontanny, instalacji nowego oświetlenia czy nasadzeniom zieleni. Roboty obejmują także przebudowę sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych i teletechnicznych oraz wykonanie systemu odwodnienia. Spółka dostarczyła 150 rur żelbetowych DN1200 na potrzeby tego zadania. Z kolei przepompownia ścieków w Zamościu powstaje przy użyciu m.in. rury przeciskowej DN500 oraz żelbetowej także DN500.
Na potrzeby rozbudowy drogi krajowej nr 22 w Gorzowie Wielkopolskim, w ramach której trwa przebudowa skrzyżowań i przedłużanie torowiska tramwajowego oraz budowa drugiej jezdni jednej z ulic miasta, HABA-Beton dostarczyła rury żelbetowe o średnicach 300, 400, 500 i 1000 mm. Do realizacji zadania w ramach modernizacji linii kolejowej E59 na Wronki–Słonice (w ramach przebudowy szlaku Wronki–Krzyż przebiegającego przez Puszczę Notecką) do realizacji przepustów użyto rur żelbetowych DN1000 (dwa typy). Cała inwestycja zakończy się w 2023 r. Także podczas budowy „zakopianki” wykorzystano rury żelbetowe DN800 i DN1000. Tego rodzaju dostaw do grudnia 2020 r. zrealizowano 109.

Firma rodzinna ma już 110 lat

HABA-Beton to rodzinna firma, która powstała w 1912 r. w Górnej Bawarii. Ma już 110 lat, a założył ją Matthias Bartlechner. Od handlu węglem przeszła do produkcji rur betonowych. Na początku XX w. produkcja odbywała się w bardzo prostych warunkach w porównaniu do tego, jak dzieje się to współcześnie. Szalunki były zbijane z drewna, a w ciągu jednego dnia wykonywano jedną rurę o określonej średnicy. Dziś produkcja to setki rur z betonu dziennie o tych samych, niezmiennych i kontrolowanych parametrach. Biuro w Polsce otworzyła w 2004 r., a dziesięć lat później oddała do użytku zakład produkcyjny w Olszowej (gmina Ujazd). Od tej pory stale rozwija działalność w kraju.