Wyniki finansowe za 2017 r.

Całkowity wolumen produkcji energii elektrycznej w Grupie wyniósł w ubiegłym roku 57 TWh (wzrost o 6% w stosunku do 2016 r.). Taki wynik udało się osiągnąć dzięki krótszemu okresowi postoju bloków remontowanych i modernizowanych w Elektrowni Bełchatów oraz powrotom bloków po remontach „średnich”. Produkcja gazu wzrosła o 23% (2,87 TWh), na co wpływ miało m.in. oddanie do eksploatacji z początkiem 2017 r. nowego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów, natomiast wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł 35,34 TWh. Wzrosła również produkcja energii w elektrowniach wiatrowych, osiągając wartość o 19% wyższą niż rok temu – 1,28 TWh. Ponadto wyprodukowano około 25 mln GJ ciepła.


Zysk netto za 2017 r. to 3,4 mld zł, natomiast EBITDA to ponad 7,6 mld zł (4% więcej niż w poprzednim roku). To efekt przede wszystkim większego wolumenu produkcji z węgla brunatnego, a największy udział w tym zysku miał segment energetyki konwencjonalnej (4,1 mld zł).

Dzięki samodzielnemu przejęciu ośmiu elektrociepłowni w największych aglomeracjach, takich jak Trójmiasto, Wrocław czy Kraków, zlokalizowanych łącznie w pięciu województwach, elektrowni Rybnik na Śląsku i blisko 400 km sieci ciepłowniczej w czterech miastach, Grupa PGE umocniła pozycję lidera na polskim rynku elektroenergetycznym i stała się największym dostawcą ekologicznego ciepła z miejskich elektrociepłowni – podano w komunikacie.

Nowe inwestycje

Ubiegły rok to dla PGE czas dużych, choć mniejszych (o 17%) niż przed rokiem, inwestycji. Łączne nakłady na nie wyniosły 6,8 mld zł.

Rok 2017 był czasem intensywnych prac inwestycyjnych i przygotowań do ogłoszenia i wdrożenia strategii ciepłownictwa, ale przede wszystkim upłynął on pod znakiem imponującej transakcji przejęcia polskich aktywów EDF, funkcjonujących już dziś pod nazwą PGE Energia Ciepła – mówi Henryk Baranowski, prezes firmy.


Wzrostowy trend uzasadnia też, według Baranowskiego, realizację projektu morskich farm wiatrowych o mocy około 1000 MW w perspektywie połowy przyszłej dekady.

PGE zapowiedziało również, że rozważa inwestycję w nowe moce wytwórcze w Elektrowni Dolna Odra w oparciu o paliwo gazowe. Wyniki wstępnego studium wykonalności pozwalają rozważać budowę dwóch bloków o dwukrotnie wyższej mocy niż zakładano. Analizowany jest również projekt budowy kolejnego bloku gazowego klasy 500 MW w jednej z istniejących lokalizacji Grupy.

Odpowiadając na wyzwania nowoczesnej energetyki, rosnące oczekiwania klientów oraz coraz bardziej restrykcyjną politykę klimatyczną, obraliśmy kurs na bezpieczeństwo energetyczne i cieplne, tak na poziomie krajowym, jak i na poziomie lokalnych ośrodków miejskich. Jesteśmy firmą, która ma dobrą sytuację finansową i która realizuje niezbędne inwestycje. Nasze zaangażowanie w modernizację polskiej energetyki to przejaw troski o jakość powietrza oraz odpowiedzialne podejście do wykorzystania zasobów naturalnych, jakimi dysponujemy w kraju – mówi Henryk Baranowski.

Aktualnie Grupa negocjuje aneks do umowy wskazujący terminy oddania dwóch nowych bloków w Elektrowni Opole, w której stan zaawansowania prac wynosi na ten moment około 90%. Trwa także budowa bloku o mocy 490 MW w Turowie (stan zaawansowania: około 50%).

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. to powstała w 2007 r. największa pod względem przychodów, zainstalowanych mocy wytwórczych oraz wolumenu produkcji energii elektrycznej spółka energetyczna w Polsce. W skład Grupy wchodzą m.in. dwie kopalnie węgla brunatnego, cztery elektrownie, 10 elektrociepłowni, 10 farm wiatrowych i 36 elektrowni wodnych. Większościowym udziałowcem (57,39%) jest Skarb Państwa.

Przeczytaj także: Elektrownia Opole: opóźnienie na budowie bloków nr 5 i 6