Portal eGospodarka udostępnia raport w którym czytamy, że obecne wykorzystanie energii geotermalnej globalnie nie przekracza 1%, a projekty dotyczące tego źródła energii realizowane są w 20 krajach na całym świecie.
Zdaniem autorów raportu, ograniczone jak dotąd stosowanie energii geotermalnej spowodowane było wysokimi kosztami początkowymi. Jednak z uwagi na rosnące ceny ropy oraz świadomość negatywnego oddziaływania emisji gazów, energia geotermalna zaczyna się cieszyć coraz większym zainteresowaniem. Ten czynnik oraz malejące koszty z nią związane, przekonały analityków, energia geotermalna będzie odgrywać coraz większą rolę w globalnym wyścigu po alternatywne źródła energii.

Energia geotermalna powstaje w procesie spalania we wnętrzu ziemi, który to proces generuje ciepło i energię elektryczną. “Energia geotermalna, w porównaniu z innymi źródłami energii odnawialnej oraz paliwami będącymi przyczyną emisji węgla, charakteryzuje się szeregiem zalet. Sektor energetyczny ma więc co analizować przez kilka następnych lat” – zauważa Gouri Nambudripad, analityk z firmy Frost & Sullivan.

Przewagą energii geotermalnej jest fakt, że ciepło znajduje się wewnątrz kuli ziemskiej i nie ma możliwości wyczerpania jego zasobów. Właściwość ta lokuje energię geotermalną wyżej niż stosunkowo rzadko wykorzystywaną energię wiatrową czy słoneczną, której wydajność ocenia się na zaledwie 20-35%, podczas gdy wydajność energii geotermalnej wynosi ponad 70%. W niektórych rejonach energia geotermalna prawie konkuruje z paliwami tradycyjnymi. Kolejną jej zaletą jest fakt, że przy generowaniu nie powstają żadne toksyczne odpady.

W opinii Frost & Sullivan jedynym poważnym czynnikiem hamującym sukces energii geotermalnej jest wysoki koszt całej instalacji i odwiertów do wydobycia gorącej wody spod powierzchni ziemi. Ceny są porównywalne z odwiertami ropy i gazu ziemnego. Jednak, jak pokazują badania, koszty pozyskania energii geotermalnej wykazują tendencję malejącą. Koszt wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł geotermalnych w roku 2005 wynosił 50-150 euro/MWh. Oczekuje się, że koszt ten spadnie do 40-100 euro/MWh w roku 2010 oraz 40-80 euro/MWh w roku 2020. W miarę jak koszty energii geotermalnej będą się stawać coraz bardziej przystępne, wzrastać będzie też zainteresowanie jej wykorzystaniem.

W Unii Europejskiej ciepłownie geotermalne pracują już w Islandii, Grecji, Włoszech, Turcji, Niemczech i Austrii. Potencjalne obszary, na których można produkować ten rodzaj energii, występują na północno-zachodnim i środkowo-zachodnim wybrzeżu Włoch, w zachodniej Turcji oraz w niektórych rejonach Portugalii, Hiszpanii, Francji i Niemiec. W Islandii 85% domów ogrzewanych jest energią geotermalną, a 30% z nich korzysta z energii elektrycznej wytwarzanej z energii geotermalnej.