Przyznawanie tzw. zielonych certyfikatów zapoczątkowano 1. października 2005 r. Firmy, które produkują energię elektryczną z OZE mają możliwość korzystania z systemu wsparcia w postaci świadectw pochodzenia. Świadectwa te stanowią potwierdzenie dla źródeł wytworzenia energii.

Tego rodzaju świadectwa wydaje Prezes URE. Wynikające z nich Prawa Majątkowe przyczyniają się do tego, że świadectwa mogą być zbywane na Towarowej Giełdzie Energii i są dodatkowym źródłem przychodu dla producentów zielonej energii.

Obecnie najbardziej popularne w Polsce elektrownie oparte na odnawialnych źródłach to elektrownie wodne, których jest ponad 700. Zaraz za nimi plasują się farmy wiatrowe, których jest ponad 280. Jedyna w kraju instalacja produkująca energię z promieniowania słonecznego znajduje się na Śląsku. Ponadto w Polsce obserwuje się coraz większe zainteresowanie budową biogazowni i elektrowni opartych na biomasie czy elektrowni wytwarzających energię w procesie współspalania.

\"\"
Tab. 1. Zestawienie mocy elektrowni w odniesieniu do źródeł energii (podane przez URE na www.ure.gov.pl)

* dane dotyczące 2009 r. przedstawiają stan na 21.09.2009 r.
** w przypadku jednostek wykorzystujących technologię współspalania nie jest możliwe określenie mocy zainstalowanej