W ubiegłym roku zbudowano 10 morskich farm wiatrowych w pięciu krajach. Niemal połowa nowo powstałej mocy, 1,7 GW, pojawiła się w Wielkiej Brytanii, w Niemczech zbudowano 1,1 GW. Dania zyskała 374 MW, a Belgia 370 MW. Piątym w kolejności krajem jest Portugalia, gdzie do sieci przyłączono tylko jedną turbinę o mocy 8 MW; jest to jednak jednostka nietypowa, bo pływająca. W całej Europie jest dopiero 45 MW mocy pochodzącej z tego typu turbin wiatrowych. 

W Europie pracują obecnie morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy 22 GW. Około 75% tej mocy znajduje się na wodach brytyjskich i niemieckich.

Średnia moc jednostkowa instalowanych w 2019 r. turbin wynosiła 7,8 MW.  WindEurope zaznacza, iż morskie farmy stają się coraz większe. O ile w 2010 r. nowe średnio miały po 300 MW, dziś jest to 600 MW. Największa farma, Hornsea 1 w Wielkiej Brytanii. ma 1,2 GW.


To nie koniec zwiększania wolumenu energii pochodzącej z tego odnawialnego źródła energii. W 2019 r. zapadły również decyzje o budowie kolejnych farm: wartości inwestycji mają sięgnąć 6 mld EUR. Powstanie dzięki temu 1,4 GW mocy.

Energia pochodząca z morskich farm wiatrowych jest tańsza

Spadają również ceny energii z morskich farm wiatrowych. Jak przypomina WindEurope, w zeszłym roku w aukcjach w Wielkiej Brytanii, Francji i Niderlandach padały ceny rzędu od 40 do maksymalnie 50 EUR za MWh. Ceny w aukcjach pokazały, że taniej jest budować morskie farmy wiatrowe niż nowe elektrownie gazowe czy węglowe. Rządy kilku państw zwiększyły planowane moce. Rok temu ocenialiśmy, że w 2030 r. powinniśmy mieć 76 GW, teraz mówimy o 100 GW  powiedział szef WindEurope Giles Dickson.

Zaznaczył jednocześnie, że w ocenie WindEurope skuteczna realizacja Nowego Zielonego Ładu przełożyć się ma na 7 GW nowych mocy offshore co roku do 2030 r. i 18 GW co roku między 2030 i 2050.

Nowy czy Europejski Zielony Ład to program europejski mający na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r., ochronę życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń, wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii, a także zapewnienie, aby transformacja odbywała się w sposób sprawiedliwy i włączający. Proponujemy przejście na ekologiczną i sprzyjającą włączeniu społecznemu gospodarkę, aby poprawić dobrostan ludzi i zapewnić zdrową planetę dla przyszłych pokoleń powiedział Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej.

Przeczytaj także: Elektrownia atomowa w Polsce – pomoże nam potentat?