Partnerami są tu samorządy z woj. świętokrzyskiego i podkarpackiego oraz Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach jako lider konsorcjum.

Celem jego powołania jest upowszechnianie i wdrażanie przedsięwzięć, które przyczynią się do realizacji nowej strategii energetycznej Unii Europejskiej i Polski, gdzie najważniejsze jest zwiększanie udziału energii z generowanej ze źródeł odnawialnych.

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, którego udziałowcem jest samorząd województwa świętokrzyskiego oraz Politechnika Świętokrzyska, złożyło wniosek o dofinansowanie projektu do Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej”.

Wszyscy uczestnicy konsorcjum musza jednak zadeklarować wkład własny co do realizacji projektu. zostanie on przekazany wtedy, gdy z całą pewnością okaże się, że projekt otrzyma dofinansowanie.
W sprawie zabezpieczenia środków do zrealizowania projektu uczestnicy konsorcjum złożyli odpowiednie oświadczenia.
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski wniesie wkład w wysokości 30 tys. zł. Gmina ta w chce się przyjrzeć dotychczasowej polityce energetycznej na jej terenie i sporządzić dokumenty i programy, na podstawie których będzie możliwe zaproponowanie mieszkańcom rozwiązań dla ich problemów energetycznych, by spełnione zostały normy ochrony środowiska.
W zakresie zadań, jakie ma zrealizować konsorcjum będzie m.in. zakup licencji, wyników badań, analiz, ekspertyz, technologii, patentów czy transfer doświadczeń i sprawdzonych innowacji z krajów wspólnoty.
Jednym z działań Świętokrzysko- Podkarpackiego Klastera Energetycznego będzie też wydawanie publikacji i prowadzenie strony internetowej.