„Budowa pierwszej w Polsce elektrociepłowni geotermalnej, która umożliwi dostarczanie zielonej i odnawialnej energii, jest naszym kluczowym celem. Obecnie energia geotermalna jest jedynym pewnym, nieprzerwanym i nieszkodliwym dla środowiska źródłem energii, które nie produkuje żadnych toksycznych odpadów – ma zerową emisję CO2 do atmosfery. Dostęp do stałego i niskokosztowego odnawialnego źródła energii sprawi, że nie będzie konieczne wprowadzanie drogich inwestycji w ramach remontów starych urządzeń ciepłowniczych. Podpisanie listu intencyjnego na budowę elektrociepłowni geotermalnej jest ważnym krokiem w całej inwestycji. Jestem bardzo zadowolony, że będziemy mogli zrealizować tak nowatorski projekt w Kole. Elektrociepłownia dostarczająca odnawialnych źródeł energii niesie przede wszystkim ogromne korzyści dla budżetu lokalnego, dzięki ograniczeniu konieczności kosztownych inwestycji w niskoemisyjne technologie, a ponadto uniezależnia od wzrostu cen surowców energetycznych. Elektrociepłownia geotermalna umożliwi także stabilizację cen ciepła w Kole oraz zwiększenie efektywności cieplnej – spośród OZE Geo posiada najwyższe wskaźniki wykorzystania czasu pracy i mocy ~70-90% w skali roku” – powiedział Piotr Długosz, prezes zarządu Geothermal Energy.

Efektem realizacji projektu będzie wykorzystanie nowych ekologicznych źródeł ciepła i ograniczenie wydatków lokalnego przedsiębiorstwa ciepłowniczego na modernizację istniejących źródeł energii oraz zakup certyfikatów do prawa emisji CO2. Miasto otrzyma nowe ekologiczne źródło ciepła, które zapewni około 220 tys. GJ rocznie, co pokryje około 90% rocznego zapotrzebowania miasta na ciepło grzewcze i ciepłą wodę.

Kolejnym krokiem w ramach tego projektu będzie wykonanie badań geofizycznych, a następnie zlokalizowanie odwiertów oraz rozpoczęcie projektowania i budowy.